27. syys, 2017

Oman mielen valmentaminen

Tämä on ollut itselleni yksi tärkein oman hyvinvointini edistämisen osa, oman mieleni valmentaminen.

Ihmisenä kehittyminen ja henkinen kasvaminen ovat koko elinkaaren kestäviä prosesseja. Kehitys ei tapahdu itsestään, vaan sen eteen on tehtävä töitä. Itse pidän tärkeänä sitä, että  pystyn vaikuttamaan muihin ja vaikuttamaan heihin myönteisesti valmentajana. Kaiken lähtökohtana on oma elämänhallinta. Se, että hallitsemme omaa elämäämme, tekee mielestäni meistä menestyneitä .Kokonaisvaltaisesti menestyvä ihminen voi vaikuttaa ympäristöönsä, lähimmäisiinsä, ja muihin ihmisiin merkittävällä tavalla. Tällainen ihminen voi olla, ja varmasti myös on tehokas yksilö työelämässä!

 

Nyky yhteiskunnassa itsensä johtaminen on mielestäni avainasemassa. Ajattelen näin siksi, että nykyelämä koostuu valitettavasti jatkuvasta suorittamisesta ja epäonnistumisen pelosta. Valitettavasti suorittamisen ja tekemisen pakko ovat nousseet periaatteiksi ja arvoiksi jokapäiväisessä elämässä. Tätä kautta pahoinvointi näkyy erityisesti esimerkiksi työelämässä sairauspoissaoloina, sairauseläkkeinä, masennuslääkkeiden suurkulutuksessa ja monissa muissa tekijöissä, jotka mittaavat hyvinvointia.

 

Hyvinvoinnin, onnellisuuden ja menestymisen tärkein avain on oman mielen johtaminen ja valmentaminen. Mikäli haluamme omaan eläämme muutosta, on meidän aloitettava muutos itsestämme.

 

Miksi oman mielen valmentaminen?

Tunteethan vaikuttavat mieleialamme ja mielen laatu taas vaikuttaa kaikkeen toimintaamme. Oikeanlaisessa mielentilassa läsnäolo esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa syvenee, keskittymiskykymme paranee, ja suoritus ja tekeminen tehostuvat. 

Hyvä asenne ja positiivinen mieli ovat kiinni siitä, että valitsemme oikean mielentilan ja ylläpidämme sitä. Emme tokikaan voi aina valita mitä meille tapahtuu, mutta voimme valita sen, miten suhtaudumme näihin asioihin .

Itseasiassa tieto siitä, että elämä tuo eteemme jatkuvasti uusia haasteita, pitäisi innostaa meitä oman mielelle valmentamiseen. Se on taito, joka täytyy opetella. Se ei tapahtdu hetkessä. 

 

Mielen valmentaminen minulle tarkoittaa oman sisäisen maailman hahamottamista ja ymmärtämistä. Se on hieman kuin opettelisit motorisia taitoja. Se vaattii harjoittelua, ja kun sen oppii, siitä jää muistijälki. Mielen valmentaminen myös mahdollistaa henkilökohtaisen kasvun. Se voi auttaa meitä tuomaan esiim omia lahjojamme ja kykyjämme jotka toimivat suurina voimavaroinamme. Mielenvalmentaminen auttaa myös selkeyttämään mitkä asiat ovat meille tärkeitä.

 

Itse olen kirjoittanut paperille muutaman kysymyksen itselleni, jotka liittyvät minulle tärkeisiin asioihin ja omiin tavoitteisiini.

Kuka on vastuussa siitä, miten elämäni tulee menemään?

Pystynkö siihen mitä haluan?

uskonko siihen, mitä haluan?

On siis tärkeää myös miettiä sitä, ovatko tavoitteemme ja toiveemme meidän omiamme, vai muokkaako ympäristömme esimerkiksi niitä.

 

Pähkinän kuoressa oman mielen valmentaminen on 

- Omien arvojen kirkastamista

- Oma  mielen virittämistä

- Ajatusten ja tunteiden jalostamista

- Mielikuvien käyttämistä

- Tietoisen mielen säätämistä

 

Erityisesti tuo omien arvojen kirkastaminen on sellainen asia, jota pidän tärkeänä. Oletko sinä koska viimeksi pysähtynyt tarkastelemaan omia arvojasi ja sitä, elätkö omien arvojesi mukaisesti?

Olen vahvasti sitä mieltä, että omien arvojen mukainen elämä edistää hyvinvointamme.

Arvot kertovat meille mikä on tärkeää, ne antavat elämälle tarkoituksen. Arvot myös määrittelevät, mihin käytämme aikaamme. Arvot myös määrittelevät meitä ihmisenä. Omien arvojemme kautta luomme merkityksellisen ja rikkaan elämän.

 

Jos sinulla on vierähtänyt hetki siitä, kun olet viimeksi pysähtynyt omien arvojesi eteen, tee se nyt! Selvitä omat arvosi seuraavan ohjeen avulla:

 

1. Listaa viisi tärkeintä elämänarvoasi

2. Mieti miten ne näkyvät elämässäsi tällä hetkellä.

3. Ovatko arvosi ja käyttäytymisesti ristiriidassa keskenään?

4. Onko jokin arvo, joka ei tällä hetkellä toteudu. Mieti miten voisit saada sen toimimaan.

5. Lisää itsellesi arvoja ja periaatteita, joita toteuttamalla alat kulkemaan kohti parempaa minäkuvaa

6. Listaa myös arvoja, joilla edesautat ihmisenä kasvamista ja henkistä hyvinvointiasi.

7. Listaa myös arvoja jotka vaikuttavat ihmissuhteisiisi

8. Käy läpi myös sellaisia arvoja, joilla vaikuttat työssä jaksamiseen ja menestymiseen sekä taloudelliseen tilanteeseesi

9. Pysähdy tarkastelemaan milalisia tuntemuksia nämä ajatukset sinussa herättävät

10. päätä mitä arvoja toteutat jokapäiväisessä elämässäsi.